โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
...

    แพทย์หญิงจุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี
   

ข่าวประกาศ


บริจาคให้กำลังเจ้าหน้าที่สู้โควิด 19 อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 4 พ.ค. 2021 13:13:58 view 1822

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 19 มี.ค. 2024 09:40:12 view 116

ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องขยรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 18 พ.ค. 2024 09:46:34 view 37

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 10 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 13 พ.ค. 2024 17:30:12 view 7

การจัดการความรู้ (KM)

หัวเรื่อง
Patient Safety Goals อ่าน..
Patient Safety Goals SIMPLE Thailand 2018 อ่าน..
Personnal Safety สรพ. 2018 อ่าน..
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) อ่าน..
การพัฒนาระบบการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ(One Day) อ่าน..
...
...

  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะไส้ติ่งอักเสบแตกในผู้ป่วยของโรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  (นพ.พีรพงษ์ อินทร์เหลา)

...

  การพัฒนาความเชี่ยวชาญหลักในการใช้ยาความเสี่ยงสูง ให้เหมาะสมกับการให้บริการผู้ป่วยใน  (ภญ.จุฑารัตน์ เทียมทอง)

...

  ยาคืนเหลือใช้ ปลอดภัยและประหยัด    (ภญ.กรวีร์ วงศ์ฉลาด)

...

การลดค่าใช้จ่ายยากลุ่ม Laxative ในผู้ป่วย IMC ที่มี Bowel Impairment ด้วย Kit Set Bowel Training   (ตึกผู้ป่วยในเวชกรรมฟื้นฟู)

...

การพัฒนาระบบการให้บริการคลอด ในสตรีตั้งครรภ์ติดเชื้อโควิด-19   (แพทย์หญิงสายใจ สาระอาวาด)

...

CLAM CUFF SAVE LEAK การป้องกันการรั่วของบอลลูนท่อหายใจโดยใช้ตัวหนีบ EXTENSION TUBE   (นายอภิเชษฐ์ ชัยพร)

Link ที่เกี่ยวข้อง