โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 37 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศขยายวันรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว อ่านเพิ่ม19
รับสมัครบคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน อ่านเพิ่ม58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่านเพิ่ม255
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่านเพิ่ม210
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่านเพิ่ม193
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่านเพิ่ม194
การรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล อ่านเพิ่ม365
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่านเพิ่ม176
ขยายการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล อ่านเพิ่ม238
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่านเพิ่ม194