โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 134 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อ่านเพิ่ม58
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ อ่านเพิ่ม52
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก อ่านเพิ่ม57
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก อ่านเพิ่ม55
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อ่านเพิ่ม56
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก อ่านเพิ่ม75
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ อ่านเพิ่ม70
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อ่านเพิ่ม111
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศขยายรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก อ่านเพิ่ม138
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศขยายรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ อ่านเพิ่ม106