โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
...

    แพทย์หญิงจุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์

            รักษาการในตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี

ข่าวประกาศ


บริจาคให้กำลังเจ้าหน้าที่สู้โควิด 19 อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 4 พ.ค. 2021 13:13:58 view 113

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี โดยวิธีเช่า อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 14 ม.ค. 2021 10:44:25 view 216

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 19 พ.ค. 2021 16:02:20 view 138

ประกาศการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 19 ก.ค. 2021 11:06:09 view 5

การจัดการความรู้ (KM)

หัวเรื่อง
Patient Safety Goals SIMPLE Thailand 2018 อ่าน..
Patient Safety Goals อ่าน..
Personnal Safety สรพ. 2018 อ่าน..
มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) th อ่าน..
มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) EN อ่าน..
...