โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ITA

แสดง 1 ถึง 5 จาก 23 ผลลัพธ์
#หัวข้อข่าวปีงบ
1EB1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน2564 อ่านเพิ่ม
2EB 2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 2564 อ่านเพิ่ม
3EB3 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ2564 อ่านเพิ่ม
4EB4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ2564 อ่านเพิ่ม
5EB6 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 2564 อ่านเพิ่ม