โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 807 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน 2567 อ่านเพิ่ม13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม22
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม26
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเวชกรรมฟื้นฟู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม56