โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 825 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยา เดือนกุมภาพันธ์ 2567 อ่านเพิ่ม14
ประกาศแผนจัดซื้อยา เดือนกุมภาพันธ์ 2567 อ่านเพิ่ม12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อ่านเพิ่ม26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป รายการออกซิเจนเหลว จำนวน 37,220 ลูกบาศก์เมตร อ่านเพิ่ม32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 อ่านเพิ่ม35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดความยาวลูกตาแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม28