โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 314 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงรั้ว (รั้วตาข่ายถัก) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสวรรค์ อ่านเพิ่ม4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือนธันวาคม 2565 อ่านเพิ่ม11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด อ่านเพิ่ม14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่านเพิ่ม14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่านเพิ่ม15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง อ่านเพิ่ม14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่านเพิ่ม13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง อ่านเพิ่ม12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่านเพิ่ม12
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างยา เดือน พฤศจิกายน 2565 อ่านเพิ่ม20