โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 46 ผลลัพธ์
เรื่องView
โครงการ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิค (e-bidding) อ่านเพิ่ม17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Ethyl alcohol 70 ml/100 ml solution 450 ml โดยวิธีเจาะจง อ่านเพิ่ม49
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ อ่านเพิ่ม53
ประกาศการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม57
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านเพิ่ม109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2564 อ่านเพิ่ม86
ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อม ระบบประมวลผล อ่านเพิ่ม107
ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน ระบบ Microprocessor Control อ่านเพิ่ม106
ขายทอดตลาดต้นไม้สักในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน สร.131(บางส่วน) อ่านเพิ่ม128
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยงบค่าเสื่อม 70% ปี 2564 อ่านเพิ่ม192