โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 132 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานภายในหน่วยงานจ่ายกลาง อ่านเพิ่ม3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงฝารางระบายน้ำรอบบริเวณโรงพยาบาลรัตนบุรี จำนวน 1 งาน อ่านเพิ่ม2
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง อ่านเพิ่ม17
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจำนวน 2 รายการ อ่านเพิ่ม18
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 14 เครื่อง อ่านเพิ่ม16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพวเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง อ่านเพิ่ม32
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ อ่านเพิ่ม25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าถนนแบบโซล่าเซลล์ อ่านเพิ่ม31
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ อ่านเพิ่ม34
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงคลอดไฟฟ้า อ่านเพิ่ม43