โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

บริจาคให้กำลังเจ้าหน้าที่สู้โควิด 19