โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
...

    แพทย์หญิงจุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี
   

ข่าวประกาศ


บริจาคให้กำลังเจ้าหน้าที่สู้โควิด 19 อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 4 พ.ค. 2021 13:13:58 view 940

การเผยแพร่โครงการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 30 พ.ย. 2022 15:39:38 view 32

ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 2 ธ.ค. 2022 09:57:59 view 90

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพพร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อสำหรับ ส่งข้อมูลเข้าระบบ Hospital Information system (HIS) (Smart easy Vital Signs Monitor) อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 6 ธ.ค. 2022 19:51:34 view 0

การจัดการความรู้ (KM)

หัวเรื่อง
การเปรียบเทียบ Visual analog score ระหว่างการผ่าตัดไส้เลื่อน อ่าน..
การพัฒนาระบบบริการ การรับ-ส่งต่อ และดูแลผผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน อ่าน..
การพัฒนาระบบการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ(One Day) อ่าน..
มาตรฐาน HA ฉบับที่ 5 อ่าน..
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) อ่าน..
...