โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องขยรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี  เรื่องขยรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่งพนักงานซักฟอก

เอกสารดาวน์โหลด