โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี โดยวิธีเช่า

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี โดยวิธีเช่า

1.ดาวน์โหลดเอกสาร