โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 117 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องขยรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก อ่านเพิ่ม37
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศขยายรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ อ่านเพิ่ม53
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อ่านเพิ่ม40
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา อ่านเพิ่ม128
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก อ่านเพิ่ม59
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ อ่านเพิ่ม69
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อ่านเพิ่ม78
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล อ่านเพิ่ม77
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วครวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล อ่านเพิ่ม84
ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อ่านเพิ่ม121