โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวรับสมัครงาน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 35 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่านเพิ่ม138
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่านเพิ่ม147
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่านเพิ่ม133
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่านเพิ่ม134
การรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล อ่านเพิ่ม277
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่านเพิ่ม121
ขยายการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล อ่านเพิ่ม183
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ อ่านเพิ่ม141
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร อ่านเพิ่ม212
ขยายการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อ่านเพิ่ม256