โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
...

    แพทย์หญิงจุฑารัตน์ บุตรดีขันธ์

            รักษาการในตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี

ข่าวประกาศ


บริจาคให้กำลังเจ้าหน้าที่สู้โควิด 19 อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 4 พ.ค. 2021 13:13:58 view 274

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลรัตนบุรี อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 16 พ.ย. 2021 15:23:52 view 18

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 25 พ.ย. 2021 13:10:56 view 9

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง อ่านข่าว...

อ่านข่าวทั้งหมด

โพสต์เมื่อ: 16 พ.ย. 2021 13:53:42 view 14

การจัดการความรู้ (KM)

หัวเรื่อง
Patient Safety Goals SIMPLE Thailand 2018 อ่าน..
Patient Safety Goals อ่าน..
Personnal Safety สรพ. 2018 อ่าน..
มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) th อ่าน..
มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) EN อ่าน..
...