โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 37 ผลลัพธ์
เรื่องView
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยงบค่าเสื่อม 70% ปี 2564 อ่านเพิ่ม16
ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอ้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก ด้วยงบค่าเสื่อม 70 % ปี 2564 อ่านเพิ่ม21
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อ่านเพิ่ม40
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายอากาศห้องพ่นยา อ่านเพิ่ม61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา ketorolac tromethamine 30 mg injecttion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin HCL 500 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม106
เอกสารประกวดราคา การซื้อยา Alteplase(rt-PA) 50 mg inject อ่านเพิ่ม142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ่านเพิ่ม163
ประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านเพิ่ม172