โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 122 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาออกแบบสถาปัตยกรรมภายในโรงพยาบาลรัตนบุรี อ่านเพิ่ม2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงรั้ว (คอนกรีต) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขาคีม อ่านเพิ่ม2
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 14 เครื่อง อ่านเพิ่ม3
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ อ่านเพิ่ม3
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงทางขึ้นบันไดและทางเดินอาคารปฐมภูมิและองค์รวม อ่านเพิ่ม14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงคลอดไฟฟ้า อ่านเพิ่ม18
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหลังคากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ อ่านเพิ่ม17
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในหญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารตึกผู้ป่วยในหญิง อ่านเพิ่ม28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า อ่านเพิ่ม30