โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 43 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านเพิ่ม5
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านเพิ่ม50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2564 อ่านเพิ่ม37
ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อม ระบบประมวลผล อ่านเพิ่ม62
ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน ระบบ Microprocessor Control อ่านเพิ่ม55
ขายทอดตลาดต้นไม้สักในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน สร.131(บางส่วน) อ่านเพิ่ม80
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยงบค่าเสื่อม 70% ปี 2564 อ่านเพิ่ม142
ซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอ้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก ด้วยงบค่าเสื่อม 70 % ปี 2564 อ่านเพิ่ม114
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ อ่านเพิ่ม133
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายอากาศห้องพ่นยา อ่านเพิ่ม162