โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 1 ถึง 10 จาก 740 ผลลัพธ์
เรื่องView
ประกาศจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว อ่านเพิ่ม8
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล อ่านเพิ่ม11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาชา อ่านเพิ่ม10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฟันปลอม อ่านเพิ่ม9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ อ่านเพิ่ม12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฟันปลอม จำนวน 38 รายการ อ่านเพิ่ม10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับอุดฟัน และถ่ายสำเนา X-ray จำนวน 13 รายการ อ่านเพิ่ม9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 28 รายการ อ่านเพิ่ม12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับรักาาโรคเหงือกจำนวน 5 รายการ อ่านเพิ่ม8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 13 รายการ อ่านเพิ่ม12