โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี

เอกสารดาวน์โหลด