โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี  เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

เอกสารดาวน์โหลด