โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศขยายรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี  เรื่องประกาศขยายรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

เอกสารดาวน์โหลด