โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

แปลงปลูกผัก โรงพยาบาลรัตนบุรี