โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่