โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

คลังความรู้

หัวเรื่อง
Patient Safety Goals อ่านเพิ่ม
Patient Safety Goals SIMPLE Thailand 2018 อ่านเพิ่ม
Personnal Safety สรพ. 2018 อ่านเพิ่ม
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failure) อ่านเพิ่ม
มาตรฐาน HA ฉ.ปรับปรุงครั้งที่ 4 (ประกาศใช้ ก.ค.61) EN อ่านเพิ่ม