โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับการติดตั้งระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์(Solar roof)  สำหรับโรงพยาบาลรัตนบุรี 

เอกสารดาวน์โหลด