โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 

1.งบทดลอง

2.งบแสดงผลการดำเนินงาน 

3.งบแสดงฐานะการเงิน

4.หมายเหตุประกอบบัญชี

 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก รายงานการเงินปี่งบ 2565