โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ระเบียบโรงพยาบาลรัตนบุรี ที่ว่าด้วย การลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ระเบียบโรงพยาบาลรัตนบุรี  ที่ว่าด้วย  การลงบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารดาวน์โหลด