โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยงบค่าเสื่อม 70% ปี 2564

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยงบค่าเสื่อม 70%  ปี  2564
ประกาศคุณลักษณะเแพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  

เอกสารดาวน์โหลด