โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงทางขึ้นบันไดและทางเดินอาคารปฐมภูมิและองค์รวม

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา  จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงทางขึ้นบันไดและทางเดินอาคารปฐมภูมิและองค์รวม

เอกสารดาวน์โหลด