โรงพยาบาลรัตนบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ประกาศโรงพยาบาลรัตนบุรี  เรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน   ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

เอกสารดาวน์โหลด